Teknik Kontrol ve Ölçümler

Basınçlı Kaplar ve Tanklar

Periyodik Kontrol nedir?

İşyerinizde kullanmakta olduğunuz yasal olarak belirli periyotlarla test ve kontrolleri gereken makine ve cihazların, insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermemesi için yapılması gerekli olan kontrollerdir. Basınçlı Kaplar ve Tanklar Peryodik Kontrol faaliyetlerini, yetkili ve tecrübeli Makine Mühendislerimiz tarafından, kalibre edilmiş makine ve teçhizatlar kullanarak gerçekleştirilmekte ve raporlandırılmaktadır.

Basınçlı Kaplar ve Tanklar Periyodik kontol hizmetlerimiz aşağıdaki şekildedir.

 • Kompresör Hava Tankları
 • Hidrofor ve Genleşme tankları
 • Buhar Kazanları
 • Kalorifer Kazanları
 • Kızgın Su Kazanları
 • Kızgın yağ kazanları
 • Boyler
 • Otoklav
 • Diğer basınçlı kaplar ( 0,5 Bar ve üstü basınçlı kaplar )  

Periyodu : Yılda 1 kez

İşyeri Ortamı ve Kişisel Teknik Ölçümler

Ortam ve Kişisel Teknik Ölçümler; yetkili ve tecrübeli Mühendis ve Uzmanlarımız tarafından, kalibre edilmiş cihaz kullanarak gerçekleştirilmekte ve raporlandırılmaktadır.

Ortam ve Kişisel Teknik Ölçüm hizmetlerimiz aşağıdaki şekildedir. 

 

 • Ortam Gürültü Ölçümü
 • Kişisel Maruziyet Gürültü Ölçümü
 • Termal Konfor Ölçümü (Sıcaklık ve Nem Ölçümü)


Periyodu : Yılda 1 kez

Kaldırma ve İletme Araçları

Periyodik Kontrol nedir?

İşyerinizde kullanmakta olduğunuz yasal olarak belirli periyotlarla test ve kontrolleri gereken makine ve cihazların, insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermemesi için yapılması gerekli olan kontrollerdir. Kaldırma ve İletme Araçları Peryodik Kontrol faaliyetlerini, yetkili ve tecrübeli Makine Mühendislerimiz tarafından, kalibre edilmiş makine ve teçhizatlar kullanarak gerçekleştirilmekte ve raporlandırılmaktadır.

Kaldırma ve İletme Araçları Periyodik kontol hizmetlerimiz aşağıdaki şekildedir.

 • Yük ve Personel Asansörleri,
 • Vinçler,
 • Ceraskallar
 • Çeşitli Kaldırma Liftleri
 • Transpalet
 • Platform
 • Forkliftler
 • Diğer kaldırma araçları

Periyodu : Yılda en az 1 kez (Risk Değerlendirmesi esas alınırak 3-4-6 ayda bir yapılabilir.)

Elektrik Ölçümleri

Elektrik ile çalışan cihazlarda çeşitli sebeplerle oluşan kaçak akım ve gerilimler can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilmektedir. Topraklama, meydana gelebilecek bu çeşit bir hata durumunda, insan hayatını korumak amacıyla uygulanacak işlemlerden biridir. Cihaz gövdeleri yönetmeliklere uygun bir şekilde topraklanır ve kaçak akım röleleri ile cihazların emniyeti artırılır. Bu sistemlerin güvenle ve sürekli kullanılabilmesi, oluşabilecek çeşitli hata ve bozulmaların zamanında tespit edilebilmesi için periyodik olarak yapılan kontrol ve ölçümlere denir.

 

Periyodu : İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.

Basınçlı Kaplar ve Tanklar

İşyeri Ortamı ve Kişisel Teknik Ölçümler

Kaldırma ve İletme Araçları

Elektrik Ölçümleri