OSGB Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanlığı

İstanbul Bilge İş güvenliği, işletmelerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, yasal mevzuatın gerekleri esas alınarak iş güvenliği çalışmalarını koordine edip yürütür. Uzman ekibimizle, iş güvenliği eğitimleri, risk analiz çalışmaları ve değerlendirmeleri, acil durum plan ve uygulamaları, İSG toplantıları yapılarak dinamik olarak işler yürütülür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile diğer ilgili Yönetmelikler çerçevesinde işletmenin yasal mevzuata uygunluğu ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması odaklı bir çalışma yapılmakta ve işverenin denetim yükümlülüğü de yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Denetimlerin sonucu bir rapor olarak yönetime sunulur. Raporda tespit edilen eksikler ve yapılması gereken çalışmalar ve yol haritası yer alır.

İşyeri Hekimliği

İş Sağlığı ve Güvenliği yasası gereği, işverenler; işçilerin sağlık durumunun ve alınması gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, sağlık gözetimi, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmakla yükümlüdür.

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri

İşyeri Hekimliği