Osgb Hizmetleri

Bilge iş güvenliği,sektörün öncü iş güvenliği  uzmanları ile osgb hizmetleri ,teknik kontrol ve ölçümler,iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermektedir.

Tarih : 09 Nisan 2015

Teknik Kontrol ve Ölçümler

İş yerlerinde çalışma verimliliği ve üretimi arttırmak adına senede en az bir kez olmak üzere düzenli olarak iş yeri Teknik Kontrol ve Ölçümleri yapılmalıdır. Güvenli bir çalışma alanının sağlanması ve bereketli bir üretim için  Teknik Kontrol ve Ölçümleri aksatmayınız. 

Tarih : 09 Nisan 2015

Bilge İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği

İş yerlerinde doğabilecek olası kazaların önceden tedbirinin alınması ve işçilerin çalışma alanlarında güvenliğini sağlayarak , ayrıca çalışanlara psikolojik destek vererek iş yerinin verimli üretimini sağlaması için İş sağlığı ve Güvenliği muayenelerini aksatmayınız. İş yerinde işin yapılması sırasında iş yeri fiziksel çevre koşullarına maruz kalınan sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması veya azaltılması İş sağlığı ve Güvenliği alanına girmektedir.

Tarih : 09 Nisan 2015

Teknik Kontrol

Bilge İş Güvenliği sizlere teknik destek sunarak teknik kontrol muayenelerini yüretmenize olanak sağlar.

Tarih : 09 Nisan 2015

OSGB

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre OSGB (Ortak sağlık ve güvenlik birimi)

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi,

OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir;

a) İşyeri hekimi, b) İş güvenliği uzmanı, c) Diğer sağlık personeli, istihdamı zorunludur.

(2) OSGB’lerde tam süreli görevlendirilenler, başka bir OSGB’de veya işyerinde aynı unvanla veya Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında eğitici unvanıyla görev alamaz.

(3) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve personel sayısına yetecek asgari büyüklükte; işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 metrekarelik bir muayene odası, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yeri, uygun büyüklükte arşiv odası ve en az bir tuvalet ve lavabodan oluşur.

(4) OSGB’ler, sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.

(5) OSGB’lerin yetki aldıkları adresin bulunduğu il sınırları dışında hizmet verebilmeleri için o ilde şube açmaları zorunludur. Şube açmak istediklerinde bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlarlar. Ancak niteliği gereği birden fazla ilde yürütülmesi gereken raylı sistem, yol ve nakil hattı inşası veya bakımı ve onarımı gibi işlerde hizmet alınan OSGB’nin işin yapıldığı illerden herhangi birisinde yetkilendirilmiş olması yeterlidir.

(6) OSGB’ler yetkilendirildikleri il sınırı içerisinde izinsiz şube açamayacağı gibi herhangi bir şekilde irtibat bürosu da açamazlar. Şube açmak istediklerinde bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlarlar.

(7) OSGB’lerin, işyerlerine hizmet verdikleri sürece yetki aldıkları adreste, açık ve faaliyette bulunması esastır. Günlük çalışma süresi içinde verilen hizmet ve faaliyetler konusunda yetkili bir kişinin OSGB’de hazır bulunması sağlanır.

(8) OSGB, 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun şekilde oluşturulur ve Ek-1’de belirtilen araç ve gereçlerle donatılır. OSGB’ lerin iş merkezi, iş hanı ve alışveriş merkezleri gibi binalarda kuruluyor ise binaların, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliğin acilçıkış düzenlemesine ilişkin hükümlerine uygunluğu yeterli kabul edilir.

Tarih : 09 Nisan 2015

iş sağlığı ve güvenliği

İşçilerin iş  kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması  gereken   tedbirler iş sağlığı ve güvenliği olarak geçer. 

İş sağlığı ve güvenliği birimi;çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir alandır.

 

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında işverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Tarih : 09 Nisan 2015

Bilge iş güvenliği uzmanı

İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanını ifade eder.

İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli işgüvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadır.

(2) İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.

Tarih : 09 Nisan 2015

Bilge işyeri hekimi

İşyeri hekimi :İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi ifade eder.

Tarih : 09 Nisan 2015

Osgb Hizmetleri

İş yerlerinde güvenli çalışma ortalı ve verimli iş gücü için Osgb hizmetleri olarak anılan iş yeri kontrollerini aksatmayınız. Osgb hizmetleri ile güvenliğiniz sağlanmış olur ayrıca çalışma verimliliğiniz artar.

Tarih : 13 Nisan 2015

Teknik Kontrol ve Ölçümler

Bilge iş Güvenliği olaral iş yerlerinin teknik kontrol ve ölçümler ini uzman iş güvenliği uzmanlarımızca gerçekleştirmekteyiz. 

Tarih : 13 Nisan 2015

iş sağlığı ve güvenliği

İş yeri çalışanlarının bilinçlendirilmesi için uzman ekbimiz iş yerinizde seminer vererek iş sağlığı ve güvenliği hakkında çalışanları bilinçlendirmektedir.

Tarih : 13 Nisan 2015

Osgb Hizmetleri

İş sağlığı ve güvenliği için Osgb hizmetleri ni aksatmayınız . Sağlığınız ve güvenliğiniz paha biçilmezdir...

Tarih : 20 Nisan 2015

iş sağlığı ve güvenliği

Bilge İş sağlığı , iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak güvenliğinizi kontrol altına alabilirsiniz. Sizde İş güvenliği için Bilge İş Sağlığı ve güvenliği ni seçiniz.

Tarih : 20 Nisan 2015

Osgb Hizmetleri

Huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı için iş güvenliği önlemlerini kontrol altına alın. Bilge İş Güvenliği olarak osgb hizmetleri ile güvenliğinizi baştan aşağı inceleyip iş güvenliğinizi sağlamaktayız. 

Tarih : 21 Nisan 2015

iş sağlığı ve güvenliği

Güvenliğiniz riske atılmamalı , kayıplardan sonra alınan önlemler geride bırakılanları geri getirmeye yetmez bu yüzden iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alınız. Bilge İş Güvenliği olarak kurumunuzda çalışanları ruhsal dengesini kontrol ederek çalışma verimliliğini sağlamaktayız ayrıca yapılan iş sağlığı ve güvenliği muayaneleri ile çalışanların güvenli bir ortamda çalıştığı izlenimini vermekteyiz.

Tarih : 21 Nisan 2015

iş sağlığı ve güvenliği

Güvenliğiniz riske atılmamalı , kayıplardan sonra alınan önlemler geride bırakılanları geri getirmeye yetmez bu yüzden iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alınız. Bilge İş Güvenliği olarak kurumunuzda çalışanları ruhsal dengesini kontrol ederek çalışma verimliliğini sağlamaktayız ayrıca yapılan iş sağlığı ve güvenliği muayaneleri ile çalışanların güvenli bir ortamda çalıştığı izlenimini vermekteyiz.

Tarih : 21 Nisan 2015

Osgb

Osgb , sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla verilen hizmettir. Bilge iş güvenliği ,osgb hizmetlerini osgb  uzmanları eşliğinde yapmaktadır. Osgb hizmetleri ile çalışma verimliliğini sağlamak için bizi seçiniz.

Tarih : 21 Nisan 2015

Osgb Hizmetleri

Bilge iş güvenliği,sektörün öncü iş güvenliği uzmanları ile osgb hizmetleri ,teknik kontrol ve ölçümler,iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermektedir.

Tarih : 02 Mayıs 2015

iş sağlığı ve güvenliği

Bİlge İş güvenli , uzman teknik ekibi eşliğinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermektedir. 

Tarih : 02 Mayıs 2015

Bilge iş sağlığı ve güvenliği

İşyerlerinde şüphesiz ki işverenler kadar çalışanlarda çalışma verimliliğinin artmasını ve iyi bir çalışma ortamının sağlanmasını ister. İş yerlerinde çalışma verimliliği ve başarının artması önemli bir husus olsa dahi iş sağlığı ve güvenliği şüphesiz ki en önemli husustur. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alınız.

Tarih : 02 Mayıs 2015

Bilge Osgb Hizmetleri

Bilge İş güvenliği Alanında uzman ekibiyle iş yerinizdeki çalışanların motivasyonu ve çalışma verimliliği dahil bir çok unsuru göz önünde bulundurarak çalışma verimliliğinizi osgb hizmetleri ile arttırmaktadır.

Tarih : 05 Mayıs 2015

iş sağlığı ve güvenliği

Bilge İş güvenliği, iş yerinizde olası faciaları uzman ekibi eşliğinde iş sağlığı ve güvenliği adı altında kontrol ederek güvenliğinizi sağlayarak çalışma devamlılığınızı sağlar. Uzak kontroller büyük canlar kurtarır.

Tarih : 05 Mayıs 2015

Osgb

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ( Osgb ) , ile iş yerinizim iş güvenliği tedbirleri alınarak güvenli bir çalışma ortamında üretim yapılmasına olanak sağlamaktadır ...

 

 

Tarih : 05 Mayıs 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği

Bilge İş güvenliği, iş yerinizde olası faciaları uzman ekibi eşliğinde iş sağlığı ve güvenliği adı altında kontrol ederek güvenliğinizi sağlayarak çalışma devamlılığınızı sağlar. Uzak kontroller büyük canlar kurtarır.

Tarih : 05 Mayıs 2015

İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği uzmanı : İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanını ifade eder. İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli işgüvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadır.

Tarih : 05 Mayıs 2015

Bilge işyeri hekimi

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapan iş yeri hekimi ayrıca çalışanların psikolojisinide anlayarak onları motive eder.

Tarih : 05 Mayıs 2015

Osgb Hizmetleri

Bilge İş Güvenliği olarak Osgb Hizmetleri, Teknik Kontrol ve Ölçümler, İş Sağlığı ve Güvenliği, Teknik Kontrol, Osgb, İş Güvenliği Uzmanı ve  İş Yeri Hekimi hizmetlerini uzman iş güvenliği ekibi eşliğinde yürütmektedir.

Tarih : 12 Mayıs 2015

Teknik Kontrol ve Ölçümler

Bilge İş Güvenliği olarak Osgb Hizmetleri, Teknik Kontrol ve Ölçümler, İş Sağlığı ve Güvenliği, Teknik Kontrol, Osgb, İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi hizmetlerini uzman iş güvenliği ekibi eşliğinde yürütmektedir.

Tarih : 12 Mayıs 2015

iş sağlığı ve güvenliği

Bilge İş Güvenliği olarak Osgb Hizmetleri, Teknik Kontrol ve Ölçümler, İş Sağlığı ve Güvenliği, Teknik Kontrol, Osgb, İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi hizmetlerini uzman iş güvenliği ekibi eşliğinde yürütmektedir.

Tarih : 12 Mayıs 2015

Teknik Kontrol

Bilge İş Güvenliği olarak Osgb Hizmetleri, Teknik Kontrol ve Ölçümler, İş Sağlığı ve Güvenliği, Teknik Kontrol, Osgb, İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi hizmetlerini uzman iş güvenliği ekibi eşliğinde yürütmektedir.

Tarih : 12 Mayıs 2015

Osgb

Bilge İş Güvenliği olarak Osgb Hizmetleri, Teknik Kontrol ve Ölçümler, İş Sağlığı ve Güvenliği, Teknik Kontrol, Osgb, İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi hizmetlerini uzman iş güvenliği ekibi eşliğinde yürütmektedir.

Tarih : 12 Mayıs 2015

iş sağlığı ve güvenliği

Bilge İş Güvenliği olarak Osgb Hizmetleri, Teknik Kontrol ve Ölçümler, İş Sağlığı ve Güvenliği, Teknik Kontrol, Osgb, İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi hizmetlerini uzman iş güvenliği ekibi eşliğinde yürütmektedir.

Tarih : 12 Mayıs 2015

İş Güvenliği Uzmanı

Bilge İş Güvenliği olarak Osgb Hizmetleri, Teknik Kontrol ve Ölçümler, İş Sağlığı ve Güvenliği, Teknik Kontrol, Osgb, İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi hizmetlerini uzman iş güvenliği ekibi eşliğinde yürütmektedir.

Tarih : 12 Mayıs 2015

Bilge işyeri hekimi

Bilge İş Güvenliği olarak Osgb Hizmetleri, Teknik Kontrol ve Ölçümler, İş Sağlığı ve Güvenliği, Teknik Kontrol, Osgb, İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi hizmetlerini uzman iş güvenliği ekibi eşliğinde yürütmektedir.

Tarih : 12 Mayıs 2015

Bilge İş Güvenliği, OSGB Hizmetleri

Osgb Hizmetleri , sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla verilen hizmettir.

Tarih : 14 Mayıs 2015

Bilge İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği

İş yerlerindeki İş sağlığı ve Güvenliği önlemleri hayatınızı kurtarır. Tam 1 sene önce bugün yüzlerce kişi Soma 'da iş kazasında hayatını yitirdi. 

Tarih : 14 Mayıs 2015

Osgb

Osgb  , sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla verilen hizmettir.

Tarih : 14 Mayıs 2015

Bilge iş sağlığı ve güvenliği

İş yerlerindeki İş sağlığı ve Güvenliği önlemleri hayatınızı kurtarır. Tam 1 sene önce bugün yüzlerce kişi Soma 'da iş kazasında hayatını yitirdi.

Tarih : 14 Mayıs 2015

İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği uzmanı , sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli ve güvenilir bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacındadır.

Tarih : 14 Mayıs 2015

işyeri Hekimi

İş yeri hekimi, iş yerindeki çalışanların sağlık sorunları ile ilgilenerek gerek ruhsal sağlık gerekse bedensel sağlıkları ile çalışanlara destek olmaya çalışırak çalışanların bir hekim gözetimi altında güvende çalıştıklarını hissettirerek çalışma verimliliği arttırmaktadır.

Tarih : 14 Mayıs 2015

Osgb Hizmetleri

Osgb Hizmetleri,  sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla verilen hizmettir. Bilge İş Güvenliği , çalışma verimliliğini arttıracak  osgb hizmetini vermektedir.

Tarih : 19 Mayıs 2015

Bilge İş Güvenliği, İş Sağlığı ve güvenliği

Bilge İş Güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim görmüş mühendisler sayesinde işyerindeki tüm ekipmanların incelemesini yaparak doğabilecek iş kazalarının önüne geçerek çalışma devamlılığını güvenlik doğrultusunda devam ettirmektedir.

Tarih : 19 Mayıs 2015

Osgb

Osgb  sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla verilen hizmettir. Bilge İş Güvenliği , çalışma verimliliğini arttıracak  osgb hizmetini vermektedir.

Tarih : 19 Mayıs 2015

Bilge iş güvenliği uzmanı

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemana iş güvenliği uzmanı denir. İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli işgüvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadır.

Tarih : 19 Mayıs 2015

işyeri Hekimi !

İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi ifade eder. İşyeri hekimlerinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri MADDE 7 -(1) İşverence işyeri hekimi olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli işyeri hekimliği belgesine sahip olmak zorundadır. (2) İşyeri hekimlerinin görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla işyeri hekimine verilemez.

Tarih : 19 Mayıs 2015

Osgb Hizmetleri

Bilge İş Güvenliği Ekibi olarak iş yerlerindeki tüm güvenlik önlemlerini osgb hizmetleri adı altında denetleyip iş güvenliğinizi sağlıyoruz. Ayrıca çalışanların verimli ortam koşullarında çalışmasına olanak sağlayacak çözümler üreterek çalışma verimliliğini arttırıyoruz.

Tarih : 27 Mayıs 2015

Bilge İş Güvenliği, Teknik Kontrol ve Ölçümler

İşyerlerini teknik kontrol ve ölçümler ile güvence altına alıyoruz. Güvenliğiniz için bizlerle irtibata geçebilirsiniz.

Tarih : 27 Mayıs 2015

Osgb Hizmetleri

Bilge İş güvenliği, osgb hizmetleri, teknik kontrol ve ölçümler, iş sağlığı ve güvenliği, teknik kontrol, osgb, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, osgb hizmet ile iş güvenliği önlemlerini titizlik ile inceleyip iş raporu ve dökümanları sizlere sunmaktadır.

Tarih : 12 Haziran 2015

Teknik Kontrol ve Ölçümler

Bilge İş güvenliği, osgb hizmetleri, teknik kontrol ve ölçümler, iş sağlığı ve güvenliği, teknik kontrol, osgb, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, osgb hizmet ile iş güvenliği önlemlerini titizlik ile inceleyip iş raporu ve dökümanları sizlere sunmaktadır.

Tarih : 12 Haziran 2015

iş sağlığı ve güvenliği

Bilge İş güvenliği, osgb hizmetleri, teknik kontrol ve ölçümler, iş sağlığı ve güvenliği, teknik kontrol, osgb, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, osgb hizmet ile iş güvenliği önlemlerini titizlik ile inceleyip iş raporu ve dökümanları sizlere sunmaktadır.

Tarih : 12 Haziran 2015

Teknik Kontrol

Bilge İş güvenliği, osgb hizmetleri, teknik kontrol ve ölçümler, iş sağlığı ve güvenliği, teknik kontrol, osgb, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, osgb hizmet ile iş güvenliği önlemlerini titizlik ile inceleyip iş raporu ve dökümanları sizlere sunmaktadır.

Tarih : 12 Haziran 2015

Osgb

Bilge İş güvenliği, osgb hizmetleri, teknik kontrol ve ölçümler, iş sağlığı ve güvenliği, teknik kontrol, osgb, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, osgb hizmet ile iş güvenliği önlemlerini titizlik ile inceleyip iş raporu ve dökümanları sizlere sunmaktadır.

Tarih : 12 Haziran 2015

Bilge iş sağlığı ve güvenliği

Bilge İş güvenliği, osgb hizmetleri, teknik kontrol ve ölçümler, iş sağlığı ve güvenliği, teknik kontrol, osgb, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, osgb hizmet ile iş güvenliği önlemlerini titizlik ile inceleyip iş raporu ve dökümanları sizlere sunmaktadır.

Tarih : 12 Haziran 2015

İş Güvenliği Uzmanı

Bilge İş güvenliği, osgb hizmetleri, teknik kontrol ve ölçümler, iş sağlığı ve güvenliği, teknik kontrol, osgb, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, osgb hizmet ile iş güvenliği önlemlerini titizlik ile inceleyip iş raporu ve dökümanları sizlere sunmaktadır.

Tarih : 12 Haziran 2015

İşyeri Hekimi

Bilge İş güvenliği, osgb hizmetleri, teknik kontrol ve ölçümler, iş sağlığı ve güvenliği, teknik kontrol, osgb, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, osgb hizmet ile iş güvenliği önlemlerini titizlik ile inceleyip iş raporu ve dökümanları sizlere sunmaktadır.

Tarih : 12 Haziran 2015

Osgb Hizmetleri

Ortak sağlık güvenlik birimi  ( OSGB )  çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yönlendirme ile kurulmuştur. Bilge iş güvenliği ile osgb hizmetlerini karşılayabilirsiniz.

Tarih : 03 Temmuz 2015

iş sağlığı ve güvenliği

iş yerinde üretim güvenliğinin sağlanması beraberinde verimin artmasınıda sağlar . Hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile iş yerlerinde çalışan bireylerin güvenliği ile ilgili sorunlar çıkmıstır. Bu sebeple olası faciaları önlemek için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almanızı öneririz. İş sağlığı ve güvenliği için Bilge iş gvenliğiniz tercih ediniz.

Tarih : 03 Temmuz 2015

Osgb Hizmetleri

Osgb ekipmanlarının iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmaları için gerekli işlemler, 

*İşe giriş ve periyodik muayene

*Çalışma ortamı gözetimleri

*Acil durum planının belirlenmesi

*Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri

*Kana, yangın ve doğabilecek diğer unsurarda önlemlerin alınması bilincine sahip olmak.

Tarih : 03 Temmuz 2015

iş sağlığı ve güvenliği

İş yerlerindeki güvenliği sağlıyarak çalışanların motivasyonunu arttırabilirsiniz. Çalışanların motivasyonunun artması iş gücünün daha sağlıklı ve aktif ilerlemesini sağlamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kurumununuz gelirini arttırabilir çalışanlarınızı güvenli bir çalışma ortamında üretim yapmasını sağlayabilirsiniz.

Tarih : 03 Temmuz 2015

İş yeri hekimi

Bakanlıkça yetkilendirilmiş iş yerlerindeki çalışanların motivasyonunu , sağlığını kontrol eden iş yeri hekimi ile çalışma verimliliğinizi arttırarak, çalışanların kendilerini daha rahat hissedebilecek bir ortamda çalışmalarını sağlayabilirsiniz.

Tarih : 03 Temmuz 2015

Bilge İş Güvenliği, OSGB Hizmetleri

Osgb hizmetleri gerek iş sağlığı gerekse iş güvenliği konusunda oldukça kapsamlı çalışmalar yaparak yararlılığını sürdürmektedir . her iş yerinde iş sağlığını ve güvenliğini korumak adına ihtiyaç vardır. İş yerinde her an her durumla karşılaşılabilir. 

Tarih : 07 Temmuz 2015

Bilge İş Güvenliği, Teknik Kontrol ve Ölçümler

 İş yerlerinde iş güvenliği sağlamak amacı ile makine ve aletlerin yılda bir kez yapılan kontrolleridir. Teknik kontrol ve ölçümler iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça faydalıdır. Kazaların önceden önlem alınmasını ve kayıpların en aza indirilmesini sağlar. 

Tarih : 08 Temmuz 2015

Bilge İş Güvenliği, OSGB Hizmetleri

İş sağlığı ve güvenliği en önemli konular arasında yer almaktadır .iş kazaları daha çok işçilerin eğitimsiz olmalarından ve dikkatli çalışmamalarından kaynaklanmaktadır.  İşverenlerin iş sağlığı ve güvenlik önlemlerini almaları gerekmektedir. 

Tarih : 07 Temmuz 2015

Teknik Kontrol

iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli unsurlardan biride Teknik kontrol 'dur. Güvenliğin alınmasıyla makinalarda doğabilecek aksaklıklar önceden tespit edilerek gerekli önlemler alına bilir .Teknik kontrollerin zamanında yapılması şarttır aksatılmamalıdır. Bu konuda şirketlerin dikkatli olması gerekir 

Tarih : 07 Temmuz 2015

Osgb

Osgb ortak sağlık güvenlik birimi anlamına gelir. osgb iş yerinde iş sağlığı ve iş güvenliğini korumak üzere yapılır. osgb için işyerinin gerekli donanım ve personele sahip olması gerekir. Bakanlıkça yönlendirilen bir birimdir.  İş sağlığı ve güvenliği çısından oldukça önemi vardır .

Tarih : 07 Temmuz 2015

iş sağlığı ve güvenliği

Aniden olabilecek iş kazalarına karşı önlem almak ve bu konuda çalışmalar yapmak oluşabilecek olan kayıpları ve güvensizlikleri ortadan kaldırarak daha rahat konforlu bir iş sunar. Bu sayede iş sağlığı ve güvenliği korunmuş olur . 

Tarih : 07 Temmuz 2015

Bilge iş güvenliği uzmanı

Öncelikle İş sağlığı ve güvenliliği konusunda bir çok uzman gelmiştir. bu uzmanlar bütün işyerlerini ve kuruluşları ele almışlardır  . böylece daha fazla koruma ve önlem gerçekleştirilmiştir . iş güvenliği uzmanı bir eğitimden geçmektedirler ve sınavdan geçmeleri gerekmektedir. 

Tarih : 07 Temmuz 2015

İş yeri hekimi

İş yeri hekimi en az on kişi çalıştıran işyerlerinde zorunlu olmaktadır. İşyerindeki sorunları ve olabilecek problemleri önceden önlemek işçileri dikkatli olmaları ve bazı konularda bilgilendirmek için vardır . bir iş yeri hekimi bazen acil durumlarda olabilecek tehlileri de durdurabilir.

Tarih : 07 Temmuz 2015

Osgb Hizmetleri

Osgb hizmetleri, ortak sağlık ve güvenlik birimi hizmetleri anlamına gelmektedir.  iş sağlığı ve güvenliği konusunda oldukça büyük hizmetlere sahiptir.  İşlerinizdeki güvenliği sağlamak istiyorsanız bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Tarih : 11 Temmuz 2015

Bilge İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği

Ülkemizde iş güvenliği konusunda çıkan kayıpları önlemek için bazı tedbirler alınmaktadır .Eğer tehlike kaynaklarını ortaya çıkarıp bunu en aza indirebilirsek olabilecek kazaları azaltabiliriz. iş sağlığı ve güvenliği birkaç amacından bahsedebiliriz. Çalışanların korunması işletmenin korunması ve üretimin korunmasıdır. 

Tarih : 11 Temmuz 2015

Osgb

Yeterli personele sahip kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği sağlayan  bir ortak sağlık güvenlik birimidir . osgb çalışma bakanlığı tarafından yönlendirilir . teknik kontrol iş yeri güvenliği gibi işlerde  önlemler alır .

Tarih : 11 Temmuz 2015

iş sağlığı ve güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği yalnızca yapılan çalışmalara değil çalışanlarında elindedir her birey çalıştığı ortamda tehlikeye uğratabilecek olumsuz tehlikeleri ortadan kaldırmalıdır . iş sağlığı ve güvenliği açısından firmalar bu konudaki her türlü çalışmadan kaçınmamalı ve özen göstermelidir . 

Tarih : 11 Temmuz 2015

İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği uzmanı iş sağlığı ve iş güvenliğini yürütür ancak yürütebilmesi için mühendislik ve teknik alanda okumak mecburiyetindedir . iş güvenliği uzmanları kamu ve kuruluşlarda çalışmaları denetler ayrıca risk değerlendirmesi yaparak gerekli önlemlerin alımını sağlar . 

Tarih : 21 Temmuz 2015

İş yeri hekimi

İş yeri hekimi  çalışanları bilgilendirmek olası bir durumu önlemek için bulunur. Ayrıca aynı zamanda çalışanları motive etmek çalışma ortamındaki stres gibi sorunlarda yardımcı olur . 

Tarih : 21 Temmuz 2015

Teknik Kontrol

Çalışanların ve şirkette üretilenlerin zarar görmemesi adına kullanılan aletlerin ve araçların teknik kontrollerinin yılda bir hassas bir biçimde yapılması gerekir. Aksi durumda işyerlerinde büyük hasarlar meydana gelerek teknik kontrellerin yapılmaması durumunda can ve mal kayıpları olabilir . iş yerlerinde iş sağlığı öncelikte bulunmalıdır . 

Tarih : 21 Temmuz 2015

Osgb Hizmetleri

Açılımı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olan Osgb hizmetleri en az bir işçinin bile çalıştığı iş yerlerine İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluştur.

Tarih : 21 Temmuz 2015

iş sağlığı ve güvenliği

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirlerdir ve iş sağlığı ve güvenliği olgusu, Avrupa Birliği içerisinde de, 1980’li yıllardan itibaren ele alınmaya başlanmıştır.

Tarih : 21 Temmuz 2015

İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği uzmanı, işyerinde yapılan çalışmaları, yapılacak değişikliklerle ilgili planlama ve organizasyon yapan iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almış, gerekli sınavlardan geçen ve iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için görev almış mühendis, mimar ya da teknik elemandır.

Tarih : 28 Temmuz 2015

OSGB Hizmetleri

Siz de OSGB Hizmetleri ile çalışın, hem prosedürlerden, hem de maruz kalacağınız cezai yaptırımlardan kurtulun.

Tarih : 10 Eylül 2015

Teknik Kontrol ve Ölçümler

Siz de Teknik Kontrol ve Ölçümler ile çalışın, hem prosedürlerden, hem de maruz kalacağınız cezai yaptırımlardan kurtulun. 

Tarih : 10 Eylül 2015

İş Sağlığı ve güvenliği

Siz de İş Sağlığı ve güvenliği ile çalışın, hem prosedürlerden, hem de maruz kalacağınız cezai yaptırımlardan kurtulun.

Tarih : 10 Eylül 2015

OSGB

Siz de OSGB ile çalışın, hem prosedürlerden, hem de maruz kalacağınız cezai yaptırımlardan kurtulun.

Tarih : 10 Eylül 2015

İş Güvenliği Uzmanı

Siz de İş Güvenliği Uzmanı ile çalışın, hem prosedürlerden, hem de maruz kalacağınız cezai yaptırımlardan kurtulun.

Tarih : 10 Eylül 2015

İşyeri hekimi

 İşyeri hekimi iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. 

Tarih : 10 Eylül 2015

Beylikdüzü osgb

Beylikdüzü osgb iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. 

Tarih : 10 Eylül 2015

Esenyurt osgb

Esenyurt osgb iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. 

Tarih : 10 Eylül 2015

Hadımköy osgb

Hadımköy osgb iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. 

Tarih : 10 Eylül 2015

OSGB Hizmetleri

OSGB Hizmetleri , İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. OSGB Hizmetleri yeni yasal düzenlemelerde de “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi-OSGB” Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” şeklinde yer almış, OSGB Hizmetleri ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir. 

Tarih : 18 Eylül 2015

Teknik Kontrol ve Ölçümler

Teknik Kontrol ve Ölçümler , İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. Teknik Kontrol ve Ölçümler yeni yasal düzenlemelerde de  Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” şeklinde yer almış, Teknik Kontrol ve Ölçümler ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir.

Tarih : 18 Eylül 2015

İş Sağlığı ve güvenliği

İş Sağlığı ve güvenliği , İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. İş Sağlığı ve güvenliği yeni yasal düzenlemelerde de  Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” şeklinde yer almış, İş Sağlığı ve güvenliği ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir. 

Tarih : 18 Eylül 2015

Teknik kontrol

Teknik kontrol , İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. Teknik kontrol yeni yasal düzenlemelerde de  Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” şeklinde yer almış, Teknik kontrol ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir. 

Tarih : 18 Eylül 2015

OSGB

OSGB , İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. OSGB yeni yasal düzenlemelerde de  Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” şeklinde yer almış, OSGB ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir. 

Tarih : 18 Eylül 2015

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı , İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. İş Güvenliği Uzmanı yeni yasal düzenlemelerde de  Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” şeklinde yer almış, İş Güvenliği Uzmanı ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir. 

Tarih : 18 Eylül 2015

İşyeri hekimi

İşyeri hekimi , İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. İşyeri hekimi yeni yasal düzenlemelerde de  Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” şeklinde yer almış, İşyeri hekimi ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir. 

Tarih : 18 Eylül 2015

Beylikdüzü osgb

Beylikdüzü osgb , İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. Beylikdüzü osgb yeni yasal düzenlemelerde de  Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” şeklinde yer almış, Beylikdüzü osgb ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir.

Tarih : 18 Eylül 2015

Esenyurt osgb

Esenyurt osgb , İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. Esenyurt osgb yeni yasal düzenlemelerde de  Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” şeklinde yer almış, Esenyurt osgb ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir. 

Tarih : 18 Eylül 2015

Hadımköy osgb

Hadımköy osgb , İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. Hadımköy osgb yeni yasal düzenlemelerde de  Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” şeklinde yer almış, Hadımköy osgb ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir. 

Tarih : 18 Eylül 2015

Osgb Hizmetleri

Bilge iş güvenliği Osgb hizmetleri ile işçilerinizin daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortama kavuşmasını sağlar.İçlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin de bulunduğu uzman kadrodan oluşmuştur.Sizlerde Osgb hizmetleri için  bilge iş güvenliği  sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Tarih : 04 Kasım 2015

İş Güvenliği Uzmanı

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında  yürürlüğe  giren  yeni maddelerce  her işyerinin  bir İş güvenliği uzmanı  bulundurması gerekmektedir.Böylece işyerlerinde yaşanabilecek kazaların  önlenebilmesi için gerekli önlemler alınır ve  işçilerin kendini güvende hissettiği bir ortam oluşturulabilir.Sizlerde   kendinizi güvende hissettmek istiyorsanız   İş güvenliği uzmanı  bulundurmalısınız.

Tarih : 04 Kasım 2015

İşyeri Hekimi

İşyeri hekimi  işyerlerinde yaşanabilecek kazaların sonucunda ortaya çıkan yaralanma  vb. olaylar  için   önemli ve her işyerinde gereklidir.Kazaların sonucunda   yaralanan bölgeye  ilk müdahaleyi yapar   ve gerekli işlemleri  uygular.Böylece  İşyeri hekimi  güvenli bir ortam sağlamş olur.

Tarih : 04 Kasım 2015

Osgb Nedir?

Osgb açılım olarak ortak sağlık güvenlik birimi anlamına gelmektedir.Bu hizmeti son derece kaliteli ve güvenceli veren bilge iş güvenliği şirketimiz  çoğu mesleklerinde ustalaşmış bir kadrodan oluşmaktadır.Sizlerde işyerleriniz  için   gerekli  önlemleri almak için  sitemizden   Osgb hizmetlerine  bakabilirsiniz.

Tarih : 05 Kasım 2015

İş Güvenliği Uzmanı Nedir?

İş güvenliği uzmanı işyerlerindeki  gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur.Bu önlemlerden en önemlisi olan çalışma ortamının gözetimi  işçilerin  verimliliğini arttıracak  ve daha sağlıklı bir ortamda,daha huzurlu çalışmalarını sağlıyacaktır.Bilge iş güvenliği sitemzden İş güvenllği uzmanı hakkındaki gerekli bilgileri alabilirsiniz.

Tarih : 05 Kasım 2015

İşyeri Hekimi Kimdir?

İşyeri hekimi işyerinde sağlıkla ilgili bütün önlemlerin alınmasını sağlar.İşyerlerinde işçilere  ilk yardım ve acil müdahale hakkında bilgi verir ve düzenli olarak  işçilerin  sağlık gözetimini yapar.Bilge iş güvenliği sitemizden İşyeri hekimi ile ilgili detaylı bilgileri alabilirsiniz.

Tarih : 05 Kasım 2015

Osgb Sağlık Gözetimi

Osgb işyerindeki sağlık ve güvenlik gözetimi çalışmalarını kaydeder ve yıllık raporlar hazırlayarak bu raporları genel müdürlüğe gönderir.Böylece  işyerindeki ortam daha güvenli ve   gerekli önlemlerde alınarak, yasalara uygun hale getirilir.Bilge iş güvenliği  Osgb hizmetlerini  daha güvenli bir şekilde hizmetinize sunar.

Tarih : 11 Kasım 2015

İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği uzmanı  işyerinde ki ortamın daha güvenilir hale gelmesini sağlar,böylece işçilerin kaza riskini azaltmış olur.Osgb hizmetlerinde  en önemli yere sahip olan  İş güvenliği uzmanı   işçilerin  güvenliğini son derece dikkate alarak  işinde uzman olduğunu gösterir.

Tarih : 11 Kasım 2015

İşyeri Hekimi Sağlık Gözetimi

İşyeri hekimi  işyerlerinde ki gerekli sağlık gözetimini yaparak, işçileride sağlık gözetimi dahilinde bilgilendirir.İşçilerin herhangi  bir kazadan sonra yapacakları ilk müdahale  ciddi bir hayati önem arz edebilir bunun için İşyeri hekimi bilgilendirmeyi  kolay ve anlaşılır bir dilde yapmalıdır.

Tarih : 11 Kasım 2015

Osgb Bilgilendirme Hizmeti

Osgb uzmanları işyerlerinde güvenli ve sağlıklı ortam oluşturmak için katkıda bulunmaktadır.İşyerlerinde  güvenlik risklerine karşı  yürütülecek her türlü düzeltici ve önleyici    faaliyetleri gerçekleştirmek için ve işyerindeki çalışanlara  rehberlik  ve bilglendirme  hizmeti sunarak   gerekli önlemleri alır.İşyerlerinizdeki  gerekli Osgb işlemleri için  Bilge iş güvenliği sitesinden gerekl bilgileri alınız.                                                 

Tarih : 18 Kasım 2015

İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği uzmanı  işyerlerindeki makine ve teçhizatın bakımı ve durumunu kontrol ederek  makinelerin  periyodik bakımlarını yaparlar.İşyerlerinde  kazalara neden olabilecek  durumları gözeterek  kazaların önlenebilmesi için  gerekli yöntemleri uygular.Bilge iş güvenliği sitemizden İş güvenliği uzmanı hakkındaki gerekli bilgileri alabilirsiniz.

Tarih : 18 Kasım 2015

İşyeri Hekimi Sorumlulukları

İşyeri hekimi işyerlerindeki gerekli sağlık teçhizatının bulunması ve yaralanma  durumlarında ilk yapılması gereken müdahaleler hakkında  çalışanlara bilgi vermekle yükükümlüdür.Osgb hizmetleri dahilinde işyerlerinde  bir tanede diğer sağlık personeli bulunması zorunludur.İşyeri hekimi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Bilge iş güvenliği sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Tarih : 18 Kasım 2015

Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi

Osgb işyerlerindeki belirli işçi sayısı ve iş ortamının tehlike sınıfı belirlenerek   uygun şartların sağlanması için verilen hizmetimizdir.Bilge iş güvenliği ortak sağlık ve güvenlik birimi tüm hizmetlerinde müşteri memnuyetini ön plana alarak ,deneyimli ve uzman çalışanlarıyla kaliteli bir hizmet vermektedir.Sizlerde gerekli bilgilendirmeleri Bilge iş güvenliği Osgb hizmetleri kısmından alabilirsiniz.

Tarih : 25 Kasım 2015

İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği uzmanı ile  çalışma ortamınızı  sağlığınızı tehdit etmeyecek bir yere dönüştürebilirsiniz.Bilge iş güvenliği  Osgb hizmetleri dahilinde  işyerlerinizi kanunlara uygun bir ortama kavuşturmayı amaçlamıştır.Sizlerde  sağlığınızı  önemsiyorsanız   İş güvenliği uzmanı ile kendinizi  güvenceye alınız.

Tarih : 25 Kasım 2015

İşyeri Hekimi Görevleri

İşyeri hekimi  işyerlerinde bulunan kantin, yemekhane, soyunma odası ve tuvaletlerin  temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapar.İşçilerin sağlık gözetimi  ve  ortamın hijyenik bir yere dönüştürülmeside hekimin görevlerindendir.Sizlerde  Bilge iş güvenliği,osgb hizmetleri dahilinde  İşyeri hekimi hakkında gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz. 

Tarih : 25 Kasım 2015

İşyeri Hekimi Görev Ve Sorumlulukları

İşyeri hekimi işçilerin iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmaktadır.İşçilerin gece  vardiyalarıda dahil olmak üzere sağlık gözetimini yaparak  gerekli sağlık önlemlerini alır.İşyerlerindeki hijyenden de sorumlu olan İşyeri hekimi   görev ve sorumlulukları hakkındaki detaylı bilgiyi Bilge iş güvenliği sitemizden alabilirsiniz.

Tarih : 02 Aralık 2015

İş Güvenliği Uzmanı Sorumlulukları

İş güvenliği uzmanı  işyerlerindeki  makinelerin ve toprak tesisatının  periyodik kontrollerini takip ederek  gerekli bakımları  ve düzeltmeleri yapmakla  yükümlüdür.İşyerlerindeki personel veya çalışanlara iş güvenliği eğitimi vererek,çalışanların hangi durumlarda dikkatli davranmasını ve  çalışanlar için  daha geniş bir çalışma ortamı yaratmak,daha güvenli çalışmalarını  sağlamak amacıyla İş güvenliği uzmanı   osgb hizmetlerinde önemli bir yer tutmaktadır.

Tarih : 02 Aralık 2015

Osgb Önemi

Osgb iş yerlerine yönelik her türlü sağlıklı ve güvenli ortamın oluşturulması için  her türlü analizleri ve testleri uygulayarak  gerekli  tedbirleri alır.Böylece  iş yerlerinizi yasalara uygun bir hale getirir  ve cezai yaptırımlar gereken  faaliyetleri önler.Sizlerde iş yerlerinizin  daha güvenli ve çalışanlarınızın kötü çalışma şartlarını  Bilge iş güvenliği Osgb hizmeti ile düzeltebilirsiniz.

Tarih : 09 Aralık 2015

İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği uzmanı  osgb hizmeti dahilinde iş yerlerindeki güvenlik önlemlerinin alınması için analiz ve testleri yapan kişidir.Böylece uygunsuz durum ve uygulamalar düzeltilecek daha güvenli bir ortam oluşturulacaktır.İş güvenliği uzmanı hakkında daha fazla bilgilendirme için  Bilge İş güvenliği sitemizden yardım alabilirsiniz.

Tarih : 09 Aralık 2015

İşyeri Hekimi Ne İş Yapar?

İşyeri hekimi  işyerlerinde sorumlulukları dahilinde analiz ve testler yaparak  sağlığa zararlı riskleri  değerlendirir.Böylece hem işçiler hem de işyeri ortamı  hijyenik bakımdan daha temiz ve olması gerektiği gibi  görünecektir.Bilge iş güvenliği daha ağır şartlarda ve kötü koşullarda çalışan işçilerimizin  hastalanma  risklerinin daha fazla olduğu ortamlarda, bu  durumu en alt seviyeye indirmek amacıyla  ortak sağlık güvenlik birimi  dahilinde, İşyeri hekimi  tarafından bu hizmeti yerine getirmektedir.

Tarih : 09 Aralık 2015

İşyeri Hekimi Görev Ve Sorumlulukları

İşyeri hekimi işyerlerinde  iş sağlığı ve güvenliği hizmetini tam olarak yerine getirmek için OSGB'lerce görevlendirilen kişilerdir.İş sağlığı ve güvenliği kapsamında  çalışanların sağlık gözetimlerini işyerindeki  kantin tuvalet ve yemekhanelerin  hijyen şartlarına uyup uymadığını da  İşyeri hekimi kontrol eder.

Tarih : 16 Aralık 2015

İş Güvenliği Uzmanı Görevleri

İş güvenliği uzmanı  yaptığı analiz ve testler sonucunda  iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili alınması gereken tedbirleri  alır ve hayati önem arz eden  tehlikeleri   belirler düzeltilmesi için işveren ile bağlantıya geçer eğer işverenin  tehlikeye arşı önlem almaması halinde bu  durumu bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.İş güvenliği uzmanı  OSGB'lerce işyerlerinde   iş güvenliği ve sağlığı kapsamında çalıştırılması zorunlu kişilerdir.

Tarih : 16 Aralık 2015

İşyeri Hekiminin Önemi

İşyeri hekimi  çalışanların iş yerlerindeki sağlık  sorunlarının  düzeltilmesi  için ve iş yerinin  hijyen bakımından  belirli kriterlere göre   sağlıklı bir ortam olup olmadığını  kontrol eder.Böylece   iş yerlerinde meslek hastalıklarının önüne geçilmiş olur  ve   çalışanlar herhangi bir sağlık   problemi  tedirginliği yaşamadan çalışırlar.İşyeri hekimi  iş yerlerinizin daha yaşanabilir bir ortam olmasını sağlamaktadır. 

Tarih : 14 Ocak 2016

İş Güvenliği Uzmanı Risk Analizleri

İş güvenliği uzmanı  iş yerlerindeki  kaza yaşanabilecek uygunsuz durumları düzelterek hem işçilerin  güvenliğini sağlar hemde  işçilerin  bu  riskli   durumların sonucunda yaralanmalarınıda önleyerek  işçi sağlığınada katkıda bulunmuş olur.İş güvenliği uzmanı iş yerlerinde bir çok risk analizi yaparak   gerekli durumlarıda  düzeltimesi için   işverene bildirmesi gerekmektedir .

Tarih : 14 Ocak 2016

İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği uzmanı çalışma ortamı gözetimi ile iş yerlerinde  yapılacak periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlar.Bir diğer görevi ise iş yerlerinde yaşanabilecek  doğal afet durumları için gerekli acil durum önlemlerini almak ve  acil durum çalışmalarını takip ederek iş verene gerekli bilgileri vermektir.İş güvenliği uzmanı iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işverene ve çalışanlara rehberlik yapmaktadır.

Tarih : 02 Şubat 2016

İşyeri Hekimi

İşyeri hekimi iş yerlerinde sağlığa zararlı ve hijyen bakımından tehdit oluşturan risklerin düzeltilmesi için  görevlendirilmiştir.İşyerlerinde hastalıkların  bulaşıcı olma riskinden dolayı çalışanların periyodik olarak muaynelerinide yapmaktadır.İşyeri hekimi  işyerlerinde yapacağı çalışmaları iş güvenliği uzmanı birlikte planlamaktadır.

Tarih : 02 Şubat 2016

Bilge İş Güvenliği Osgb Hizmeti

Bilge iş güvenliği  Osgb hizmetleri dahilinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili firmanızdaki eksiklikleri  uzman kadrosuyla belirleyerek  sizlere en güvenli ve kaliteli hizmeti sunmaktadır.Eğer sizlerde işçilerinizin daha güvenli ve sağlıklı bir  ortamda  oldukça iyi koşullar altında  çalışmalarını istiyorsanız, Bilge iş güvenliği daha ekonomik fiyatlara  Osgb hizmeti  varmektedir.

Tarih : 02 Şubat 2016

Osgb Yıllık Çalışma Planı

Osgb işyerlerinde yıllık çalışma planını  hazırlayarak yapılacak çalışmaları ve yürütülecek hizmetleri  planlar.Bu  planın hazırlanmasından sonra uygulanabilmesi için iş veren tarafından onaylanması lazımdır.Onaylanan çalışma planında Osgb tarafından  yapılan tüm çalışmalar kayıt altına aınmalıdır.

Tarih : 11 Şubat 2016

İş Güvenliği Uzmanı Bilgilendirme ve Kayıt

İş güvenliği uzmanı  iş yerlerindeki çalışanların işçi sağlığı ve güvenliği  eğitimleri hakkında bir plan oluşturarak  onaylanması içinde iş verene sunar.Çalışanları  yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür ve tüm yapılan çalışmalırıda kayıt altına almalıdır .İş güvenliği uzmanı çalışma ortamı gözetimi ile ilgili şonuçlarını işyeri hekimi ile birlikte hazırlar.

Tarih : 11 Şubat 2016

İşyeri Hekimi Yükümlülükleri

İşyeri hekimi  işyerlerinde çalışanların ve çalışma ortamının sağlık gözetimini yapmaktadır.İş güvenliği uzmanı ile birlikte yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu  hazırlayarak  iş yerinde  yapılması gerekenleri  kayıt eder.İşyeri hekimi yaşanabilecek iş  hastalıkların azalmasına yönelik çalışmalarda bulunur.

Tarih : 11 Şubat 2016